Schilderijen

De Werkkamer richt zich vooral op de restauratie van olie, acryl en gouacheschilderijen op doek of paneel, zowel historisch als modern werk met inbegrip van:
  • reiniging van de picturale laag
  • wegnemen van vuile en/of geoxideerde vernissen
  • maken / vervangen / aanpassen/ restauratie van het spieraam
  • opspannen van schilderijen op doek
  • wegwerken van vervormingen ontstaan door doorhangen of mechanische impact
  • restauratie van scheuren, deuken, gaten
  • restauratie van gebarsten of vervormde schilderijen op een houten drager / paneel
  • fixatie van de picturale laag op doek en op paneel
  • retoucheren van de picturale laag
  • restauratie van het schilderijkader, inclusief vergulden en invullen van ontbrekende ornamenten of versieringen in het kader
Naast het respecteren van de ECCO norm, wordt de schilderijrestauratie uitgevoerd in functie van de richtlijnen van het KIK.

De restauratie van schilderijen is één van de restauratiedisciplines die het best theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd is. Dit is waarschijnlijk omwille van het unieke artistieke karaker van een schilderij dat zich uit in de intrinsieke waarde ervan. De waardeperceptie is bij een schilderij hoog waardoor er automatisch een attentieve houding ontstaat bij alle betrokkenen.

Meer nog dan bij andere restauratievormen wordt bij een schilderij eerst geconserveerd, daarna gerestaureerd. Bij de conservatie wordt getracht het verval van het werk te vertragen door een gepaste behandeling van de drager en de pricturale laag. Bij een losgekomen picturale laag wordt deze terug gefixeerd op de drager of de preparatielaag van het schilderij. Bij een drager die sterk aangetast is door de tijd, kan besloten worden om het werk te doubleren of bedoeken met de juiste techniek in functie van de leeftijd van het werk en het objectief om de picturale laag niet te beïnvloeden.
Pas nadat de structuur van het schilderij terug in een duurzame staat gebracht is, kan de restauratie aanvatten die dan vooral bestaat uit het invullen van lacunes, het wegnemen van overschilderingen en het verbeteren van de leesbaarheid van het schilderij. Dit gebeurt steeds met een minimalistische instelling om te vermijden dat er "over" gerestaureeerd wordt of toevoegingen uitgevoerd worden die eerder steunen op interpretaties dan op objectieve feiten.