Over De Werkkamer

BVBA De Werkkamer restaureert en herstelt meubelen, schilderijen en objecten. Daarnaast maakt De Werkkamer meubelen via 2- en 3 D CNC freestechnieken, complementair aan maar ook geïntegreerd in de restauratieactiviteiten. Opgericht in 1999 als restauratieatelier breidde De Werkkamer haar activiteiten uit met het uitvoeren van speciale projecten en de combinatie van restauratie en renovatieprojecten zowel in privé als in openbare context.

Alle activiteiten van De Werkkamer zijn gebaseerd op drie principes:

  1. respect voor het object en de klant: de eigenheid van het object en het standpunt van de klant zijn bij elke restauratie verschillend en vragen telkens voor een aangepaste aanpak binnen de grenzen van de technische en financiële haalbaarheid,
  2. leveren van kwaliteit: doorheen het volledige proces, van de offertefase tot de levering, wordt aandacht besteed aan kwaliteit,
  3. kennis en doorzicht: kennis, en vooral de combinatie van de kennisdomeinen, leidt tot doorzicht waardoor grensverleggend gewerkt kan worden en problemen steeds een oplossing krijgen. De kunde om traditionele en moderne technieken te combineren is een belangrijke factor die bijdraagt tot het karakter van De Werkkamer.

De veelzijdigheid die De Werkkamer ontwikkelt, door de kennis en toepasbaarheid van diverse oude en moderne restauratie- en conservatieactiviteiten, geeft aanleiding tot de uitvoering van speciale en "onmogelijke" opdrachten gericht op design, complexe constructies, afwerkingstechnieken en volledige renovatieprojecten. Hierbij bieden 2- en 3D print en freestechieken ongeziene mogelijkheden in zowel creatie, restaruatie als renovatieprojecten.

Alle restauraties en werken worden uitgevoerd in de geest van de voorschriften van het ECCO, de Europese Confederatie van Conservators en Restaurateurs waarbij verantwoordelijheidszin en professionalisme centraal staan.

Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag en maken gratis offerte.